Opiskelijatuuletukset

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa tuuletusten muodossa opiskelijoiden innovaatiopotentiaalin yritysten ja organisaatioiden käyttöön.

Tuuletus

  • on lyhyt muutaman tunnin innovointisessio
  • vastaa aina toimeksiantajan etukäteen määrittelemään selkeästi rajattuun toimeksiantoon
  • toteutetaan monialaisessa opiskelijaryhmässä rennossa hengessä
  • koostuu asiantuntijan vetämänä muutamasta innovointimetodista
  • voidaan toteuttaa lyhyelläkin varoitusajalla

Tuuletuksesta hyötyvät niin tilaajat kuin opiskelijatkin. Tilaaja saa raikkaita ja innovatiivisia ideoita toimintansa kehittämiseen ja opiskelijat saavat kokemusta ongelmaratkaisusta ja innovoinnista sekä pääsevät työskentelemään oikean toimeksiannnon parissa.

Ympäristöliiketoiminnan tuuletuksia on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen Ympäristöosaamisen yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen nettisivuilta löytyy artikkeleita toteutetuista tuuletuksista.