Tekstiilikierrätys lähtee vauhdilla käyntiin Lounais-Suomessa!

02.12.2015

Turun AMK:n yhteistyökumppaneiden kanssa aloittama tekstiilikierrätyksen innovaatiokeskittymä etenee vauhdilla. Projektipäällikkö Henna Knuutila kertoo, että yhteistyönä Lounais-Suomen alueella eri toimijoiden kanssa alkavassa tekstiilikierrätyksen pilotissa testataan tekstiilien noutoa, keräystä, kuljetusta, vastaanottoa, lajittelua ja tärkeimpänä hyödyntämistä. Samalla nähdään konkreettisesti mitä haasteita, mahdollisuuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tekstiilikierrätys luo.

  • Saamme kerättyä tarkkoja poistotekstiilin volyymi- ja laatutietoja. Kokoamme yhteen tietoa noudon ja keräyksen sekä vastaanoton ja lajittelun hyvistä käytänteistä. Niitä voidaan sitten hyödyntää myös muualla Suomessa.

rsz_shutterstock_155696357

Innovaatioalusta kierrätysliiketoiminnan rohkeille kokeiluille

Kiertotalous on päivän sana. Sen pääasiallinen tavoite on lähtökohtaisesti valmistaa materiaalit ja tuotteet niin, että ne pysyvät kierrossa.  Jätteiden tehokkaamman hyödyntämisen lisäksi pyritään minimoimaan jätteen synty suunnittelun, prosessien materiaalitehokkuuden sekä huolto- ja korjaustoiminnan avulla. Turun ammattikorkeakoulu on vahvasti mukana kehittämässä kiertotalouden toimintaedellytyksiä. Kiertotalous paitsi säästää luonnonvaroja, myös antaa mahdollisuuden luoda uutta yritystoimintaa sekä lisää työllisyyttä.

Tekstiilinkierrätys pilotin on tarkoitus toimia alustana vanhojen ja tulevien, pienten ja isojen yritysten “temmellyskenttänä”, jossa saa vapaasti testata eri tuotteita ja palveluja ja hakea sitä kautta palautetta kuluttajilta. Tavoitteena on kokeilla paljon ja jättää elinkelpoisimmat ideat ja toimintatavat elämään.  Mukaan tulevat yritykset pääsevät verkostoitumaan muiden tekstiilikierrätyksen edelläkävijöiden kanssa sekä saavat sparrausta ja tukea alan asiantuntijoilta.

  • Nyt luodaan Lounais-Suomessa poistotekstiileille mahdollisimman ympäristö- ja kustannustehokas teollisen mittaluokan materiaalikierrätysratkaisu. Mukaan halutaan kaikenlaisia yrityksiä – tärkeintä on halu kokeilla rohkeasti uutta ja tehdä yhteistyötä.

Turun AMK tähtää kiertotalouden verkoston sekä toimintatapojen juurruttamiseen osaksi normaalia alueen yrityskulttuuria. Ammattikorkeakoulu tekee tätä työtä kiertotalouden edistämiseksi yhdessä Turun kaupungin, Sitran, Ekokemin, Lounais-Suomen Jätehuollon, alueen kierrätyskeskusten sekä Jätelaitosyhdistyksen kanssa.

 

Tekstiili_kuva

Kierrätyksen ensimmäinen lenkki on lajittelu kotona

Loppuun kuluneet tekstiilit vastaanotetaan asukkailta maksutta jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla. Vastaanottopaikkoja ovat Topinojan, Korvenmäen, Isosuon ja Rauhalan jätekeskukset sekä Auranmaan, Kemiönsaaren, Korppoon, Paimion, Perniön ja Yläneen lajitteluasemat. Hankkeen edetessä vastaanottopaikkojen verkostoa on tavoitteena myös laajentaa.

Keräykseen voi tuoda kotien käytöstä poistettuja vaatteita ja tekstiileitä. Poistotekstiilien tulee olla kuivia, ja ne pakataan suljettuihin muovipusseihin tai säkkeihin kosteuden torjumiseksi. Lue lisää Lounais-Suomen Jätehuollon sivuilta.


 

Tekstiilijätettä syntyy Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaan vuosittain yli 10 kg henkilöä kohden. Määrä on ollut kasvussa koko 2000-luvun ajan. Tekstiilien materiaalikierrätykselle ei Suomessa toistaiseksi ole vaihtoehtoja laajamittaisesti tarjolla.

Varsinais-Suomen tavoitteena on tulevaisuudessa olla hiilineutraali maakunta sekä kiertotalouden edelläkävijä. Turun kaupunkistrategia tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2040 sekä energia­tehokkuutta ja resurssiviisautta kaikessa toiminnassa. Poistotekstiilipilotti on osa yhteistä suuntaa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Henna Knuutila,                                                   Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta

puh. 040 355 0827, Henna.knuutila@turkuamk.fi                       puh. 044 727 6850, jyri.metsanranta@lsjh.fi