Poistotekstiileistä liiketoimintaa

13.04.2017

“Telaketju”-hankkeessa kehitetään poistotekstiileille teollisen mittaluokan hyödyntämismahdollisuuksia ja kiertotalouden liiketoimintaa. Turun AMK on mukana VTT:n Ja Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimassa hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja poistotekstiilien lajitteluun ja keräykseen sekä hyödyntämiseen.

Käytöstä poistettujen tekstiilien teollinen hyödyntäminen edellyttää, että erilaisille kuiduille puuvillasta polyesteriin ja viskoosiin luodaan lajittelu- ja keräysverkosto. On löydettävä myös yritykset, jotka haluavat lähteä mukaan kehittämään kiertotaloudesta liiketoimintaa.

Tekesin ja ympäristöministeriön tuella käynnistyneen ja VTT:n koordinoiman tekstiilikiertotalouden Telaketju-hankkeen tavoitteena on luoda yritysten ja muiden toimijoiden välille verkosto, joka nostaa tekstiilikiertotalouden Suomessa aivan uudelle tasolle ja kehittää siitä kannattavaa liiketoimintaa.

– Turun AMK:n vastuulla hankkeessa on etenkin sidosryhmäyhteistyö eri muodoissa sekä erilaisten kohtaamisten organisointi. Näitä ovat mm. erilaiset innovaatioleirit, työpajat ja ekskursiot, toteaa projektipäällikkö Henna Knuutila.

Kuitujen laatukriteeristö ja tuoteturvallisuus

Materiaalin teollinen hyödyntäminen edellyttää, että lajittelussa teollisuuden käyttöön syntyvä kuitumateriaali on tasalaatuista ja käyttökohteen vaatimukset täyttävää. Tätä varten hankkeessa kehitetään käsin ja koneellisesti tehtävää lajittelua varten laatukriteeristö sekä tuotevaatimukset eri käyttökohteisiin lajitelluille ja esiprosessoiduille materiaalille.

Telaketju yhdistää toimijat

Telaketju on erilaisia toimijoita ja rahoittajia yhdistävä hankekokonaisuus. Rahoittajia ovat Tekesin lisäksi ympäristöministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeen aikana yritykset kehittävät omaa liiketoimintaansa joko materiaalikierrätyksen, -teknologian tai palveluliiketoiminnan kehittämisen avulla.

Tekes-hankeosuus

VTT:n koordinoima Tekes-hankeosuus koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukevista julkisista tutkimushankkeista. Tekes-hankeosuuden kokonaisbudjetti vuosille 2017-2018 on noin 2,32 miljoonaa euroa, josta tutkimusosapuolien osuus on noin puolet.

Tekes osuuden tutkimuskumppaneita ovat VTT, Turun ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu. Siihen osallistuu yrityksiä sekä omilla projekteilla että omalla työpanoksella. Mukana ovat Pure Waste Textiles, Touchpoint, Soften, Recci, Tramel, Remeo, Finlayson, Lounais-Suomen Jätehuolto, Paptic, SOL Pesulapalvelut Oy, MJV Sähkö, Infinited Fiber Company ja Ari Ilmakunnas Oy.

Ympäristöministeriön hankeosuus

Telaketju-hanke on saanut Tekesin yrityksille suunnatun merkittävän tuen lisäksi rahoitusta myös ympäristöministeriöltä. Ministeriö rahoittaa Lounais-Suomen Jätehuollon koordinoimaa projektia, jossa on mukana kunnallisen jätehuollon, tekstiilien kierrätyksen ja hyväntekeväisyyssektorin toimijoita. Hankeosuutta rahoittavat ministeriön lisäksi Jätelaitosyhdistys, Suomen Tekstiili & Muoti ry, Turun kaupunki, Lännen tekstiili huolto ja Ekokem. Hankekumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Valonia, Suomen ympäristökeskus, Ekopartnerit, UFF, Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry, Turun seudun TST ry ja FIDA. Hankeosuuden kokonaisbudjetti on 205 000 euroa.

Telaketju-hankkeen kokonaisbudjetti yltää 2,5 miljoonaan euroon.

Lisätietoja: www.telaketju.fi