Kiertotalous 2.0 tulee - oletko valmis?

24.02.2017

Projektioppimisympäristö sai uuden nimen

Turun ammattikorkeakoulun Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmän ylläpitämä opiskelijoille suunnattu projektioppimisympäristö sai nimekseen Kiertotalous 2.0. Käytännössä se on toiminut jo usean vuoden ajan Turun AMK:ssa, mutta viimeisen vuoden aikana sen toimintaa on entisestään kehitetty ja se on saanut uudet hienot tilat Sepänkadun kampukselta.

Kiertotalous 2.0:n toiminta perustuu ongelmalähtöiseen projektityöskentelyyn. Projektit liittyvät kiertotalouteen, ympäristöliiketoimintaan, vastuullisuuteen ja sosiaalisiin innovaatioihin. Toimeksiantajina toimivat yritykset ja TKI-hankkeet.

Oppimisympäristön taustalta löytyy uusi kiertotalous 2.0 malli, joka huomioi luonnollisten ja teknisten kiertojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Kyseisen ajattelumallin mukaan kiertotalous toimii parhaiten vasta, kun ekologisten ja taloudellisten näkökulmien rinnalle nostetaan sosiaalinen kestävyys.

Kiertotalous 2.0 toimii opiskelijoista muodostettuna tiiminä, jota ohjaavat tutkimusryhmän asiantuntijat sekä opiskelijatoimitusjohtaja. Opiskelijat rekrytoidaan tiimiin yleensä pidemmäksi aikaa toteuttamaan useita eri projekteja, toisaalta osa tulee tekemään yksittäistä projektia. Kukin opiskelija saa oman osaamisensa ja kiinnostuksensa suuntaisia tehtäviä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Opiskelijat myös tapaavat säännöllisesti viikkopalavereissa. Tiimissä työskentelee myös usein kansainvälisiä opiskelijoita.

Kiertotalous 2.0 sijaitsee Sepänkadun toimipisteessä A28-luokassa. Tervetuloa tutustumaan!

Lue lisää