Etsitään opiskelijoita toteuttamaan tekstiilikierrätys -pilottia

04.12.2015
Kuva: Joonas Salo

Tekstiilikierrätys_rekry

Turussa on käynnistynyt tekstiilinkierrätys-pilotti, jossa kerätään kotitalouksilta poistotekstiiliä. Keräys aloitetaan 4.1.2016 ja pilotti kestää vuoden 2016 loppuun. Pilotin tarkoituksena on selvittää poistotekstiilin keräyksen, lajittelun, varastoinnin ja jatkohyödyntämisen mahdollisuuksia. Pilotin toteuttamiseen etsitään aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita. Opintopisteitä voi tehdä liittyen opintojaksoihin, harjoitteluun tai opinnäytetyöhön. Opiskelijoiden työ toteutetaan pääsääntöisesti tammi-huhtikuun 2016 aikana. Myös kesäopinnot ovat mahdollisia.

Opiskelijat ovat merkittävässä roolissa tiedonkeruussa, dokumentoinnissa, raportoinnissa ja tiedon levittämisessä. Pilotissa tehdään selvityksiä poistotekstiilin keräyksestä, lajittelusta, käsittelystä, varastoinnista ja hyödyntämisestä. Opiskelijan työ on paljon kenttätyötä. Lue lisää pilotista.

Opiskelija osallistuu mm.

  • pilotin dokumentointiin ja viestintään (videot, valokuvat, some, lehtiartikkelit jne.),
  • keräyksen tarkasteluun ja arviointiin
  • poistotekstiilin vastaanoton ja lajittelun koulutukseen, arviointiin ja kehittämiseen
  • kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen tutkimukseen, kuten haastattelujen ja kuluttajakyselyjen tekoon

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, kerron mielelläni lisää! Toivomme yhteydenottoja jo ennen joulua!

 

Essi Hillgren, essi.hillgren@turkuamk.fi, 0403550934

Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmä