Avoimella markkinavuoropuhelulla tuloksia - kohti Turun innovaatioklusteria

12.04.2016
Turun ammattikorkeakoulun NYT! Turku Smart City Innovation Cluster -hankkeessa kehitetään innovaatioklusteria INKA-hankkeen toimintaympäristöksi ja työkaluksi. Hankkeessa haluttiin selvittää kiertotalouspuiston syntymistä Turun seudulla. Selvitystyötä tekemään palkattiin avoimen markkinavuoropuhelun kautta konsulttitoimisto. Uudenlainen konsulttihankinta tuotti hyvän tuloksen ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä.

Tulevaisuuden kiertotalouspuistoa lähdettiin tavoittelemaan kartoittamalla asiasta kiinnostuneita yrityksiä ja niiden tarpeita sekä maankäytön mahdollisuuksia ja rajoitteita. Muutama kuukausi ennen selvitystyön ajankohtaa järjestettiin Turussa avoin markkinavuoropuhelu ja info työstä kiinnostuneille tahoille. Kutsu lähettiin 5 yritykselle.

– Kiertotalous tarjoaa paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Alueen yrityksillä on kiinnostavia ratkaisuja mm. tekstiilikierrätykseen ja puhtaaseen veteen liittyen. Tämän tarjouskilpailun kautta on haluttu tukea yritysten kiertotaloustyötä, sanoo tutkimusryhmän vetäjä Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulusta.

Tilaisuus herätti kiinnostusta ja mukana oli 4 yritystä. Tilaisuudessa yritykset saivat yleiskuvan teemasta ja saivat esittää kysymyksiä. Hankintayksikön suorittama pohjatyö oli perusteellista ja ammattitaitoista antaen hyvät eväät onnistuneelle markkinavuoropuhelulle. Tilaisuudessa keskusteltiin avoimesti tarpeista, tarjonnasta ja mahdollisuuksista.

Avoin vuoropuhelu hyödyttää kaikkia

Infon jälkeen kaikki kiinnostuneet saivat lähettää kysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen. Prosessin avoimuutta haluttiin lisätä julkaisemalla nettisivuilla kaikki määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset.

– Keskustelu ja tiedonjako eri toimijoiden välillä oli rikasta ja se antoi hyvän pohjan kokonaisvaltaiselle näkemykselle markkinoista. Parhaimmillaan markkinavuoropuhelu toimii juuri näin ja sillä voidaan merkittävästi edistää toimivan palvelun ja hyvän sopimuksen saavuttamista, sanoo projektipäällikkö Outi Pudas Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskuksesta.

Selvitystyön toteuttajaksi valikoitui lopulta konsulttiyritys Gaia Consulting Oy. Varsinainen selvitys toteutettiin joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 välillä.

– Markkinavuoropuhelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua asiakkaan tarpeisiin ja voi menetelmänä edistää luovien edelläkävijäratkaisujen syntymistä. Kun ostajan toiveet ovat selvillä, edellytykset parhaan mahdollisen ratkaisun tarjoamiseksi paranevat huomattavasti. Tällaisilla julkisilla hankintamenettelyillä voidaan myös luoda kaivattuja markkinamahdollisuuksia yrityksille, jotka tarjoavat innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, sanoo liiketoimintajohtaja Mari Saario Gaia Consultingista.

Kumppanuus luo vankan pohjan innovaatioklusterille

Selvitystyö onnistui tavoitteessaan hyödyttää kiertotalouteen synnytettävää innovaatioklusteria ja kaikkia yrityksiä tasapuolisesti. Laadukkaan pohjatyön jälkeen on hyvät mahdollisuudet edistää Turun kaupunkiseudun kehittämistä kohti innovatiivisempaa ja avoimempaa toimintaympäristöä.

– Uskomme, että yhteistyöllä syntyy uutta korkealuokkaista osaamista ja siihen perustuvaa kansainvälisesti menestyvää liiketoimintaa. Toivomme, että vahva alueellinen innovaatiokeskittymä tai -klusteri kykenee edelleen innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja, joiden avulla synnytetään uusia työpaikkoja. Globalisaatio kaipaa rinnalleen lokaaleista innovaatioista lähteneitä menestystarinoita, sanoo projektipäällikköElina Uitamo Turun ammattikorkeakoulusta.

Teksti: Sara Malve

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *