Älykkäiden kestävien kaupunkien asiantuntijaksi

09.12.2015
Photo: Joonas Salo

SSC_mainos

 

Opintojakson nimi: Älykkäät kestävät kaupungit (SoleOps: 5131104)

Laajuus: 10 op

Sisältö: Kurssin pääsisältö on älykkäät kestävät kaupungit ja niihin liittyvät kolme ulottuvuutta (ympäristö, talous ja sosiaalinen näkökulma). Kurssi koostuu virtuaalisesta oppimisesta, työskentelystä monialaisissa ryhmissä sekä projektityön kautta oppimisesta.

Kurssin aikana opiskelijat kehittävät osaamistaan työelämässä tarvittavissa taidoissa:

  • asiakaslähtöinen ajattelu
  • luovat ratkaisut
  • yhteistyötaidot sekä erilaisuuden ja epävarmuuden kanssa työskentely
  • verkostoitumis-, innovaatio- ja liiketoimintaosaaminen

Kurssi toteutetaan suomeksi, mutta osa kurssimateriaaleista on englanniksi.

Tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • Määrittää älykkäiden kestävien kaupunkien konseptin ja siihen liittyvät elementit
  • Ymmärtää taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät trendit, jotka ovat yhteydessä kestävää kasvua tavoitteleviin kaupunkeihin
  • Tunnistaa sidosryhmät kestävän urbaanin ympäristön kehittämisessä
  • Tunnistaa menetelmät, joilla osallistaa ihmisiä kehittämään kestävää urbaania ympäristöä
  • Tunnistaa oleelliset energiamuodot ja materiaalivirrat kaupunkiympäristössä
  • Ymmärtää erilaisten järjestelmien ja systeemien vuorovaikutus-suhteet kaupunkiympäristössä

Arviointi: numeerinen

Ilmoittaudu SoleOpsissa!