48 tuntia aikaa pelastaa maailma

16.11.2015
Kuva: Lan Le-Gävert

Monialaisuus työryhmissä on havaittu hyvin tehokkaaksi ja antoisaksi työtavaksi, jota on lisätty myös korkeakouluissa. Olen itse todennut osallistuttuani erinäisiin Turun AMK:n projekteihin, että monialaisissa ja –kansallisissa tiimeissä oppii toisilta ja itsestään aivan uudella tavalla. Samalla työskentely tuottaa tuloksia nopealla tahdilla. Oma ammatillinen minä on saanut vahvistusta siitä mitkä ovat ne omat vahvuudet ja mihin suuntaan haluaa itseään kehittää.

Osaltaan tästä on myös kyse syksyisin järjestettävässä  globaalissa luovassa työpajassa, Global Sustainability Jam:ssa. Turku on yksi yli kolmestakymmenestä Sustainability Jam -tapahtumaan osallistuvasta kaupungista. Tapahtuma järjestettiin Boost Turun tiloissa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. Ideana on yhteisen teeman kautta luoda monialaisissa tiimeissä 48 tunnin aikana palvelu, joka tekee maailmasta paremman ja kestävämmän. Tähän hyvin vaatimattomaan tavoitteeseen pyritään pääsemään muotoilullisen lähestymistavan ja palvelumuotoilun kautta. Tapahtumassa käytetty ”doing not talking”- menetelmä pyrkii nopean prototypoinnin ja testaamisen kautta hiomaan palvelusta asiakaslähtöisen ja toimivan.

Kestäviä ratkaisuja monialaisessa porukassa

Vaikka ennen tapahtumaa kiireisen viikon jälkeen olo oli aika väsähtänyt oli silti selvää, että haluan osallistua tapahtumaan. Minulla on jo aiempaa kokemusta Jameihin osallistumisesta viime vuodelta ja osasin odottaa hauskaa ja tuottoisaa viikonloppua – Miksi siis jumittaa kotona kun voi jamittaa hyvällä porukalla. Muotoilun opiskelijana palvelusuunnitteluprosessi on tullut aiemmin tutuksi ja näen että palvelusuunnittelussa on lähes loputtomasti mahdollisuuksia. Prosessin läpikäyminen ratkaisukeskeisesti muiden alojen osaajien kanssa kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden oli minulle ”perfect match”.

Paikalle tuli lisäkseni monia muita innokkaita ongelmanratkaisijoita, ja tunnelma oli alusta asti hyvin vastaanottavainen ja avoin. Tutustuminen lähti käyntiin leikkimielisillä peleillä ja haasteilla. Salaisen teeman julkistaminen käynnisti palvelun ideoinnin, ja aiheeseen saatiinkin nopeasti monia näkökulmia kaikkien yhteisellä panoksella. Ryhmäjako muodostui luonnollisesti osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ryhmässämme oli esimerkiksi markkinoinnin, ympäristötekniikan ja muotoilun osaajia, joita yhdisti kaikkia kiinnostus modulaariseen muotoiluun. Ilta jatkui yhteisen street food -henkisen ruokailun merkeissä tunnelman ollessa innostunut ja odottava.

Jam

Ideasta käytäntöön

Seuraavana päivänä kehittelimme edellisenä päivänä syntyneitä ideoita. Toteutimme muun muassa kyselytutkimuksen konseptistamme samaan aikaan järjestetyillä Tekniikan päivillä. Kommenttien avulla saimme kehitettyä ideaamme virtuaalipelistä eteenpäin aina valmiiseen prototyyppiin saakka. Sunnuntaina esittelimme prototyypin avulla ideamme sekä muulle ryhmälle, että Skypen välityksellä Rovaniemen Jam –porukalle. Olimme olleet yhteyksissä Rovaniemen Jam –porukan kanssa koko viikonlopun ajan. Esitykset olivat todella erilaisia, vaikka jokaisessa projektissa oli ollut lähtöteemana sama kuvasymboli. Jokaisessa ratkaisussa oli oma potentiaalinsa, ja ne voisivat osaltaan auttaa pääsemään lähemmäs kestävämpää maailmaa; joitain niistä tullaan varmasti viemään myös eteenpäin.

Näitä uusia kokemuksia ja monia tuttavuuksia rikkaampana jään odottamaan seuraavaa Sustainability Jamia. Tapahtuma piti lupauksensa: ”once a Jammer, always a Jammer”.

“What a Jam is… imagine a jam session in music. You come together, bringing your instruments, your skills, your open mind. Someone sets up a theme, and you start to jam around it. You don’t overanalyze it, you don’t discuss it to death, you jam. You bounce your ideas off other people, and play around with what comes back. Together, you build something which none of you could have built alone. And at the same time, you are learning new ideas, discovering more about how you work and whom you best work with, sharpening your skills, and having a great time. And who knows, maybe there are one or two ideas there which might make it to the next album. Or maybe you jammed so well, you decide to form a band.” (Global Sustainability Jam 2015)

 

Kirjoittaja Marika Taipalus on 4. vuoden muotoilun opiskelija, joka työskentelee tällä hetkellä Turun ammattikorkeakoululla FISS- hankkeeseen linkittyvässä Muotoilulla liiketoimintaa teollisista symbiooseista –opinnäytteensä parissa. Tulevaisuudessa hän haluaisi työskennellä monialaisissa projekteissa palvelumuotoilun ja kestävän kehityksen parissa.

Kuvat: Lan Le-Gävert