kierrätys3D

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio on Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteinen projekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Projektissa tutkitaan kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien. 3D‐tulostimien käyttöönotolla odotetaan olevan yhtä suuria vaikutuksia maailman muuttumiseen kuin kaupungistumisella ja internetin yleistymisellä on aikoinaan ollut. Kierrätysmateriaalin käyttö 3D‐tulostuksessa on osa kehittyvää kiertotalouden tematiikkaa, ja sen hyödyntämisellä on mahdollisuus luoda Suomeen sekä uutta elinkeinotoimintaa että vahvistaa olemassa olevien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.Hanke tuottaa hyötyä sellaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on:

  • tarjota kierrätysmuoviraaka‐ainetta jalostettavaksi
  • ajatuksia kierrätysmuovin hyödyntämiseksi esimerkiksi 3D‐tulostuksen kautta (olemassa olevat tuotteet/ uudet tuotteet)
  • kiinnostusta ja tarvetta hyödyntää kierrätysmuovia (jauhetta/lankaa) loppusovelluksissa (olemassa olevat tuotteet/ uudet tuotteet).

Lisätietoja ja yhteydenotot projektipäällikkö Jenni Suominen (jenni.suominen@turkuamk.fi)

 

Uutta liiketoimintaa ja teknologioiden kehittämistä

 

Hankkeessa valmistetaan ja tutkitaan muun muassa kierrätysmuoveista valmistettuja 3D‐tulostuslankaprototyyppejä yhteistyössä osallistuvien yritysten kanssa. Lisäksi tutkitaan jauhemuotoisten kierrätettyjen 3D-tulostinmuovien regenerointia sekä jauhemaisten kierrätysmuovien hyödyntämistä. Samalla kehitetään teollisen muovijätemateriaaliin hyödyntämiseen uusia menetelmiä, teknologioita, tuotteita ja liiketoimintamalleja.

Hankkeen esityksiä ja dokumentteja:

3DStep, Tampere, 5.10.2016
Maiju Holm: “Recycling in 3D printing – The use of recycled plastics in 3D printing filament”

Muovijätteenkierrätyksen kevätpäivät, Oulu, 18.5.2017

Maiju Holm: “Kierrätysmuovien 3D tulostuksen sovelluslaboratorio”

Hanna Eskelinen: “3D-tulostuksen ympäristövaikutukset”

Liisa Lehtinen: “Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio”

Hankkeen loppuseminaari, Alihankintamessut, Tampere, 27.9.2017

Jenni Suominen: “Kierrätysmuovin käyttö 3D-tulostuksessa – mahdollista vai mahdotonta?”

Riitta Noponen: “Kierrätys-ja biomateriaalien mahdollisuudet tulevaisuuden valmistavassa teollisuudessa”

Juha Nurmio: “Kierrätysmuovin käyttö 3D-tulostuksen raaka-aineena

Maiju Holm: “3D-tulostusjätteen uusiokäyttö 3D-tulostuksessa”

Hanna Eskelinen: “3D-tulostettu vai perinteisesti valmistettu varaosa? – Ympäristöhyötyjen tarkastelua case-esimerkin kautta”

Muita esityksiä:

Opiskelijoiden kokoama esitys 3D-tulostamisesta

Dokumentteja:

Kateryna Angatkina, Maiju Holm: Technical Notes: “Filament extrusion of pristine ABS”, 2017

Kateryna Angatkina, Maiju Holm: Technical Notes: “Filament extrusion of pristine PP”, 2017

Maiju Holm: Project Activity Summary: “Process optimisation and equipment upgrades for extrusion of 3D printer filament”, 2017

Laura Laitinen: “Kierrätysmuovit tulevat mukaan 3D-tulostukseen”, MuoviPlast 4/2017

Juha Nurmio: “Polypropylene filament for 3D printing manufactured with recycled raw material”

Hanna Eskelinen: “Tarjoaako 3D-tulostus ympäristöhyötyjä varaosabisnekseen?”, Loimu 5/2017

Hanna Eskelinen, Helena Dahlbo: “Tarjoaako 3D-tulostus ympäristöhyötyjä varaosabisnekseen?”, Ympäristö ja Terveys 7/2017

Helena Dahlbo, Hanna Eskelinen: “Tuoko 3D-tulostus ympäristöhyötyjä autokorjaamotoimintaan?”,  Purkamo Uutiset 4/2017