Selvitystyö tyynyjen ja peittojen kierrätysmahdollisuuksista Familon Oy:lle

14.09.2018

Haemme opiskelijoita mukaan tekemään selvitystä käytöstä poistettujen peittojen ja tyynyjen materiaalikoostumuksesta sekä uudelleenkäyttö- ja jälleenkäsittelymahdollisuuksista. Työ tehdään pienryhmässä muiden opintojen ohella syksyn 2018 aikana ja työn laajuuden voi sovittaa omien tarpeiden mukaan noin 3–5 opintopisteeseen.

Työn sisältö: Työn kokeellinen osa sisältää lajittelukokeen, jossa tutkitaan käytöstä poistettujen tyynyjen ja peittojen materiaalikoostumusta lajittelemalla otos Familonin keräämistä tuotteista valmistusmateriaalin mukaan. Kokeellisen osuuden lisäksi työssä tehdään selvitys tyynyjen ja peittojen uusiokäyttömahdollisuuksista käyttäen esimerkkejä muualta maailmalta. Projektissa pääset tekemään aitoa yritystoimeksiantoa sekä edistämään tekstiilien kiertotaloutta.

Tarvittava osaaminen: Tiimityötaidot, tiedon keruu- ja yhdistelytaidot. Työ sopii myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Sopii mm. seuraaville opiskelijoille: Energia- ja ympäristötekniikan sekä materiaalitekniikan opiskelijat.

Työ alkaa heti syyskuussa 2018. Työn laajuus on noin 3–5 opintopistettä.

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.9.2018 Henna Knuutilalle: henna.knuutila@turkuamk.fi