Selvitystyö maa-ainesten kierrätyspotentiaalista eri alojen opiskelijoille

16.07.2018

Haemme opiskelijoita mukaan kartoittamaan ylijäämämaiden syntyä ja niiden uusiokäyttökohteita Turun seudulla, muualla Suomessa sekä maailmalla. Työ tehdään muiden opintojen ohella syksyn 2018 aikana ja työn laajuuden voi sovittaa omien tarpeiden mukaan noin 3–5 opintopisteeseen.

Työn sisältö: Millainen maa- ja kiviaineksen kierrätyssovellus tarvitaan, jotta maa-ainesten kierrätys on mahdollisimman taloudellista ja ympäristöystävällistä eli mahdollisimman vähän materiaalia menee hukkaan ja kuljetusmatkat olisivat mahdollisimman lyhyitä. Työ tehdään pienessä opiskelijaryhmässä. Selvityksessä tarkastellaan seuraavia asioita:

  1. Missä materiaalia syntyy?
  2. Mihin sitä viedään?
  3. Missä varastoidaan?
  4. Kuka hallinnoi tietoa?
  5. Kuka hoitaisi logistiikan?
  6. Millaisia toimijoita maa-aineksen kierrätys- ja koordinointiverkostossa on?
  7. Millaisia käyttökohteita voitaisiin löytää vaikeasti kierrätettäville materiaaleille, kuten löysä savi?

Tarkastelua tehdään sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan sitä, miten verkoston toimijat saadaan aktivoitua eli mitä hyötyä maa- ja kiviaineksen kierrätyssovelluksen pitäisi heille tuottaa.

Tarvittava osaaminen: Tiimityötaidot, tiedon keruu- ja yhdistelytaidot sekä mahdollisesti seuraavat teemat: paikkatieto, toiminnanohjausjärjestelmä, yritysyhteistyö, kustannuslaskenta.

Sopii mm. seuraaville opiskelijoille: Infra-, energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoille, ict-opiskelijoille, muuntokoulutettaville insinööreille, palvelumuotoilijoille, liiketoiminnan logistiikan tradenomeille

Työ alkaa heti elokuussa 2018. Työn laajuus on noin 3–5 opintopistettä.

Ilmoittautuminen: viimeistään 31.8.2018 Henna Knuutilalle: henna.knuutila@turkuamk.fi