Opiskelijatyö kauppakassien elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista yhteistyössä Globe Hopen kanssa

14.09.2018

Haemme opiskelijoita mukaan tekemään elinkaarianalyysiä viidelle eri kauppakassille. Työ tehdään pienryhmässä muiden opintojen ohella syksyn 2018 aikana ja työn laajuuden voi sovittaa omien tarpeiden mukaan noin 3–5 opintopisteeseen.

Työn sisältö: Selvitetään viiden eri kauppakassin kestävyys jatkuvassa käytössä vetokokeilla. Tehdään samoille kasseille elinkaarianalyysi, jossa vaikutuksina mukana ilmasto ja vedenkulutus. Elinkaarianalyysin tulokset esitetään suhteessa kassin materiaalin painoon, vetoisuuteen ja käyttökertojen määrään.

Tarvittava osaaminen: Tiimityötaidot, tiedon keruu- ja yhdistelytaidot sekä mahdollisesti seuraavat teemat: tuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset, materiaalin mekaanisten ominaisuuksien määritys.

Projektissa opit tekemään elinkaarianalyysejä Open LCA -ohjelmistolla, mittaamaan materiaalin kestävyyttä vetokokeilla sekä arvioimaan tuotteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta suhteessa sen käyttötapaan. Lisäksi pääset tekemään töitä yhden suomalaisen ekologisen designin uranuurtajan kanssa.

Sopii mm. seuraaville opiskelijoille: Muotoilijat, energia- ja ympäristötekniikan sekä materiaalitekniikan opiskelijat.

Työ alkaa heti syyskuussa 2018. Työn laajuus on noin 3–5 opintopistettä.

Ilmoittautuminen: viimeistään 30.9.2018 Henna Knuutilalle: henna.knuutila@turkuamk.fi