Kansainväliset opiskelijat tutustuivat älykkäisiin, kestäviin kaupunkiratkaisuihin

21.09.2018

Elokuussa järjestetty Turku Summer School toi Turkuun jälleen kansainvälisiä opiskelijoita. Parikymmentä opiskelijaa muun muassa Kanadasta ja Japanista osallistui Summer Schoolin Smart Sustainable Cities -intensiivikurssille. Reilun viikon aikana tutustuttiin älykkäisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin.

Kursille osallistui 23 opiskelijaa neljältä eri mantereelta. Ryhmässä oli mukana muun muassa arkkitehtuurin, liiketalouden, kemian ja ympäristöteknologian opiskelijoita. Suomalainen tapa opettaa yllätti opiskelijat, sillä monella ei ollut aiemmin kokemuksia yritysvierailuista, ryhmätöistä ja keskustelevasta opiskelukulttuurista. Kurssin aikana opiskelijat pääsivät vierailulle Topinpuiston kiertotalouskeskukseen, tutustuivat Skanssin alueeseen ja kuulivat kestävästä kaupunkiliikkumisesta. Lisäksi opiskelijat pääsivät nauttimaan loppukesästä Ruissalossa ja Seilissä.

Opiskelijat saivat ensimmäisenä päivänä nauttia suomalaisen aamiaisen, jonka avulla havainnollistettiin käsite älykäs ja kestävä kaupunki.

Opiskelijat haluttiin saada hahmottamaan älykkään kestävän kaupunkikehityksen käsitteet ja trendit sekä oppia tunnistamaan osa-alueet, joiden avulla voidaan kehittää kaupunkien tulevaisuutta. Älykäs kestävä kaupunki pyrkii parantamaan asukkaidensa elämänlaatua ja samalla vähentämään ympäristön kuormitusta huomioiden uusien teknologioiden ja digitalisaation mahdollisuudet. Kaupunkien kohtaamia haasteita ei voi ratkaista yhdellä tieteenalalla vaan tarvitaan monie eri alojen asiantuntijoita.

Sirkkasuklaa herätti innostunutta ihmettelyä.

Turku Summer School on kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opintojakso, joka yhdistää opiskelun ja aktiivisen iltaohjelman suomalaiseen kesään. Vuoden 2018 Summer Schoolin järjestivät yhdessä Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto sekä Opiskelijakaupunki Turku. Kursseihin voivat osallistua myös Turun AMK:n ja Turun yliopiston opiskelijat.

Vuonna 2017 Turun AMK:n opetusmenetelmiin ja kiertotalouteen tutustui opiskelijaryhmä Singaporesta.

Kuvat: Marketta Virta