Energiaratkaisujen kartoitus Naantalin asuntomessuille

14.08.2018

Naantali järjestää Luonnonmaalla, Matalahden pohjoispuolella sijaitsevalla alueella asuntomessut vuonna 2022 ja messuorganisaatio on lähestynyt Turun AMK:ta alueen energiaratkaisujen kartoitukseen liittyvän projektin merkeissä.

Projektiryhmän tehtävänä on tehdä kartoitus mahdollisista eri energiaratkaisuista sekä niiden vaatimuksista Naantalin kaupungin asuntomessutyöryhmän käyttöön. Kartoitus keskittyisi ensisijaisesti messualueen asuinkiinteistöjen tarpeisiin, mutta projektissa voidaan tarkastella myös keskitettyjä ratkaisuja, kuten esimerkiksi alueen uutta koulua. Mahdollisuuksien mukaan kartoitusta hyödynnettäisiin myös alueelle myöhemmin rakennettavien talojen suunnittelussa.
Konkreettisesti projektin tuotoksia hyödynnetään messutyöryhmän puolesta tontinluovutusehtojen luonnissa, ja selvitys voidaan myös antaa tueksi energiaratkaisuiden valintaan alueelle taloja rakentaville henkilöille.

Naantalin asuntomessualueen energiaratkaisujen yleiset tavoitteet

Messujärjestäjien tavoitteena on, että alueelle luodaan yhteisöllisiä energiaratkaisuita ja erilaisia talokohtaisia toteutuksia, joilla saavutetaan erityisen matala alueellinen energiankulutuksen taso. Yksi huomioista on talojen ja kunnallisverkon älykkäät rajapinnat, joita ohjaamalla yksittäisten talojen, asuinalueen ja kunnallisverkon energiankulutus ja tuotanto tukevat toisiaan. Tällä hetkellä tiedetään, että messualueelle ei ole tulossa mahdollisuutta liittyä kaukolämpöverkkoon.

Tarvitsemme mukaan 3–4 ahkeraa, tiimityötaitoista ja työhönsä sitoutuvaa opiskelijaa mukaan ideoimaan ja kehittämään Suomen ensimmäistä uusilla energiaratkaisulla rakennettua asuinaluetta.

Projekti sopii kolmannen tai neljännen vuoden rakennuspuolen, EY-tekniikan tai rakennusautomaatiopuolen opiskelijoille. Työstä voi saada opintopisteitä esim. projektiopintojen muodossa.

Jos kiinnostuit projektista, ota yhteyttä 10.9.2018 mennessä!
Piia Nurmi
Koulutus- ja tutkimusvastaava
Lehtori, tutkimusryhmän vetäjä
piia.nurmi@turkuamk.fi