Palvelut yrityksille

YRITYS-OPISKELIJAYHTEISTYÖN KAUTTA UUTTA NÄKÖKULMAA VIHREÄÄN LIIKETOIMINTAAN

Resurssitehokas liiketoiminta -tutkimusryhmän keskeisenä toimintatapana on vahva yritys-opiskelija-yhteistyö eli Turun ammattikorkeakoulun kehittämän innovaatiopedagogiikan mukainen toiminta. Ryhmämme toiminnassa yhdistyvät alueen yritysten tarpeet sekä opiskelijoiden kouluttaminen alan osaajiksi. Haluamme aktiivisesti tarjota palveluja yrityksille ja samalla opiskelijoille aitoja, työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä ja -projekteja opintojen eri vaiheissa. Työtä ohjaavat tiimin asiantuntijaopettajat ja hankeasiantuntijat.

Mitä on Innovaatiopedagogiikka?

Innovaatiopedagogiikka on menetelmä, joka yhdistää uudenlaisia oppimistapoja työelämän kaltaiseen tiimityöskentelyyn. Innovaatio nähdään sellaisena osaamisen kehittämisenä, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön. Innovaatiopedagogiikka ja läheinen yhteistyö työelämätahojen kanssa mahdollistaa sen, että opiskelija pystyy käyttämään korkeakoulussa opittavia tietoja ja taitoja käytännössä.

Tarjoamamme palvelut?

Hankeyhteistyön lisäksi tarjoamme erikseen paketoituja palveluita ja näille sivuille olemme koonneet tiiviin paketin näistä palveluista. Kauttamme on mahdollista toteuttaa niin lyhyitä, nopeaan ideointiin perustuvia aivoriihiä kuin myös pidempikestoisia, käytännön tekemiseen keskittyviä projekteja sekä opinnäytetöitä, harjoitteluita ja selvityksiä. Paras toteutustapa riippuu aina yrityksen tarpeesta ja annetusta toimeksiannosta, jonka mietimme aina yhteistyössä yrityksen kanssa.

Eri palveluiden keskeisinä kehittämisteemoina ovat tutkimusryhmämme osaamisen keskiössä olevat teemat, kuten:

  • kiertotalous
  • resurssitehokkuus
  • materiaalitehokkuus
  • vastuullisuus ja sosiaaliset innovaatiot
  • ympäristöliiketoiminta

Tutustu rauhassa oheiseen palvelutarjontaamme ja ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä juuri sinun yritystäsi parhaiten palveleva kokonaisuus!

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Piia Nurmi (piia.nurmi@turkuamk.fi; p. 0403550931)

Mitä tarjoamme?

Idetointisessioita, laajempia projekteja, leirejä, Mystery shopping, selvitystöitä, opinnäytetöitä ja harjoitteluja (alla tarkemmin) sekä eGreenNet liiketoiminnan kehittämissuunnitelman ja myyntivalmennuksen. Lisäksi olemme mukana tuottamassa jätehuollon koulutusta kansaivälisesti (WastED-kurssit).

palvelut