Kiertotalous moduuli (tunnus 5131096)

Kiertotalousmoduulissa (15 op), asiasisältöjen osaamisen lisäksi opiskelijat kehittävät työelämässä tarvitsemiaan taitoja, kuten asiakaslähtöistä ajattelua, yhteistyötaitoja ja projektinhallinnan taitoja. Tavoitteena on, että opiskelijat soveltavat oppimaansa käytäntöön ja heitä kannustetaan oppimaan uudella tavalla.

Lukujärjestyksessä moduulille on varattuna tiistai- ja perjantaipäivät.

Moduuli on jaettu kahteen jaksoon vuonna 2018:

  • JAKSO 1: Johdatus kiertotalouteen (viikot 36–40)
  • JAKSO 2: Kiertotalouden liiketoimintamallit (41–49)

JAKSO 1: Johdatus kiertotalouteen

Moduulin alkaa itsenäisellä opiskelulla osiosta Johdatus kietotalouteen, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti Optiman kautta. Tämä jakso sisältää neljä tehtävää ja ne on tehtävä aikataulussa. Lisäksi aikavälillä on muutamia lähitapaamisia.

JAKSO 2: Kiertotalouden liiketoimintamallit

Moduulin toisella jaksolla alkaa lähiopetus luokassa. Tässä jaksossa hyödynnetään ja sovelletaan ensimmäisessä jaksossa opittuja teemoja ja keskitytään erityisesti kiertotalouden liiketoimintamalleihin.