FISS - Teolliset symsioosit

Turun AMK:n koordinoimassa FISS Varsinais-Suomi -toiminnassa tuetaan yrityksiä tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

FISS Varsinais-suomi –hankevaihe on loppunut, mutta teollisten symbioosien edistämistyö ei lopu Varinais-Suomessa. Turun ammattikorkeakoulu, Valonia sekä Turku Science Park rakensivat FISS-toiminnan kahden hankevuoden aikana Varsinais-Suomen alueelle.

Hankkeen aikana valtakunnallisen koordinaattorin Motivan tuella hankkeessa on järjestetty kaksi työpajaa ja kymmeniä haastatteluita, joissa on tunnistettu satoja sivuvirtoja ja potentiaalisia synergioita sekä myös pullonkauloja.  Samalla on muotoutunut yritysten verkosto ja alueellinen materiaalipankki, joiden sivuvirtatiedot ovat kaikkien löydettävissä aluekoordinaattorin hallinnoimassa Synergie-tietokannassa. FISS toiminnassa on ollut mukana kymmeniä yrityksiä, jotka ovat osaltaan mukana luomassa kiertotalouden Varsinais-Suomea.

Hanke loppui maaliskuussa 2017, mutta Turun ammattikorkeakoulu jatkaa Synergie-tietokannan halllinnoijana sekä auttaa yrityksiä teollisten symbioosien edistämisessä myös jatkossa.

FISS-toiminta mahdollistaa sen, että vihdoin yritysten tarpeet ja ylijäämämateriaalitiedot saadaan samaan paikkaan. Tämän jälkeen on helppo palvella vaikka yritystä, joka etsii tuotantoonsa vaikkapa jotain tiettyä muovilaatua.

Ota siis yhteyttå: fiss@turkuamk.fi

Turun AMK:n koordinoimaa hanketta ”FISS Varsinais-Suomi” rahoitettiin EU:n aluekehitysrahastosta, ja sitä olivat AMK:n lisäksi toteuttamassa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia ja Turku Science Park Oy. FISS tulee sanoista ”Finnish Industrial Symbiosis System”. Toimintamalli pitää sisällään fasilitointia ja työpajoja, joissa haetaan synergioita ja kiertotalouden kehittämismahdollisuuksia. Hanke kestää 03/2017 saakka. Hankevaiheen jälkeen toiminta jatkuu edelleen ja voit ottaa jatkossakin yhteyttä fiss@turkuamk.fi.

Kiertotalous on koko Varsinais-Suomen yhteinen kehittämiskohde ja alueen eri toimijat ja kehittämisorganisaatiot tekevät tiivisti yhteistyötä. Varsinais-Suomella on ihan realistiset mahdollisuudet tulla kiertotalouden edelläkävijäksi Suomessa. AMK:ssa on tehty jo hyvää pohjatyötä mm. eGreenNet hankkeessa ja Turku Science Parkin kanssa yhteisessä RESU-hankkeessa aloittamalla yritysverkostojen luominen ja selvittämällä määrällisesti tai laadullisesti merkittäviä sivuvirtoja. Esimerkiksi maamassojen ja muovien hyödyntämistä voitaisiin lisätä alueella.

aluekehitysrahasto_suomi.jpg__135x135_q85

Viides FISS Uutiskirje

Lue uutiskirje

Neljäs FISS Uutiskirje

Lue uutiskirje

Toinen FISS Uutiskirje

Lue uutiskirje