Mitä Tukholmassa tapahtuu kiertotalouden suhteen? Benchmark-matka 3.-4.3.2018

23.04.2018

Kiertotalous on talouden uusi malli, joka pohjautuu resurssien kestävään käyttöön. Se pyrkii jätteiden synnyn minimointiin tuottamalla materiaaleja ja tuotteita, jotka kiertävät eivätkä kulu. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii ajattelutapojen ja paradigmojen muutoksia. Tähän kehämäiseen talouden malliin liittyy olennaisesti uudenlaiset liiketoimintamallit, jakamistalous ja yhteiskehittäminen. Näitä teemoja lähdin tutkailemaan Tukholmaan maaliskuussa.

Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmässä roolimme on kiertotalouden kokonaisuudessa keskittyä erityisesti yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja uusiin liiketoimintamalleihin. Matkaa suunnitellessa talvella 2017-18 havahduin siihen, kuinka pintapuolisesti ja vähän sitä oikeasti tuntee edes tämän naapurikaupunkimme Tukholman kiertotaloustyötä. Olemme alan keskeisissä verkostoissa mukana, meillä on useita kv. hankkeita ja olemme melko hyvin verkottuneita, mutta silti: tuntemus on tasolla, jota täytyy alkaa systemaattisesti parantaa.
Tukholmassa kiinnosti mm. tekstiilien jakamistalous ja sisarkorkeakoulumme Kungliga Tekniska Högskolanin (KTH) kiertotaloustyö.
Turun AMK valittiin vuonna 2017 mukaan maailmanlaajuisen, johtavan kiertotalousverkoston Ellen MacArthur Foundationin jäseneksi. Jäsenyys saattaa ammattikorkeakoulumme yhteen alan keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lähin saman verkoston korkeakoulu on juurikin KTH ja itse asiassa muissa pohjoismaissa ei muita korkeakouluja ole mukaan ko. verkostoon edes valittu. KTH keskittyy selkeästi enemmän kiertotalouden huippututkimukseen. He ovat todella kiinnostuneita kiertotalouden opettamisesta ja aluekehitystyöstä. Uskonkin, että pääsemme jatkossa puolin ja toisin oppimaan toisiltamme ja tekemään yhteistyötä. Samalla vahvistui se käsitys, että kiertotalouden ja innopedan yhdistävä opetuksemme on maailman huippua.
Tekstiilikierrätyksen ja tekstiilien jakamistalouden osalta tilannekuva Ruotsista jäi kevyeksi. Isoimman vaikutuksen teki Suomea paremmin konseptoitu ja brändätty kierrätysvaatteiden myynti (Emmaus Vintage ja Beyond Retro).
Kokonaisuutena matka opetti sen, että Ruotsi ei ole juurikaan edellä kiertotalouden ja jakamistalouden teemoissa. Meillä Suomessa on hyvä sauma tähdätä yritysen kanssa suoraan globaaliin kärkeen. Samalla matka opetti sen, kuinka tärkeää on systemaattisesti rakentaa yhteistyötä ja kontaktoitua. Kaikkineen valitsemani kuva kuvaa ehkä parhaiten matkan saldoa: lumimyräkän keskellä täällä molemmissa maissa pinnistellään – eivät Ruotsin kaupunkipyörätkään (ja kiertotalous) vielä aivan priimasti kulje. Yhdessä eteenpäin!
– Piia Nurmi, Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmän vetäjä, lehtori
Lisätietoja:
KTH kiertotaloustyö https://www.kth.se/ce
Ellen MacArthur Foundationin kiertotalousverkosto korkeakouluille https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/universities/network-universities
Circular fashion https://circularfashion.com/
Beyond Retro https://www.beyondretro.com/