Mitä Amsterdamissa tapahtuu kiertotalouden suhteen? Benchmark-matka 21.-23.4.2018

23.04.2018

Kiertotalous on talouden uusi malli, joka pohjautuu resurssien kestävään käyttöön. Se pyrkii jätteiden synnyn minimointiin tuottamalla materiaaleja ja tuotteita, jotka kiertävät eivätkä kulu. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii ajattelutapojen ja paradigmojen muutoksia. Tähän kehämäiseen talouden malliin liittyy olennaisesti uudenlaiset liiketoimintamallit, jakamistalous ja yhteiskehittäminen. Näitä teemoja lähdin tutkailemaan Amsterdamiin huhtikuussa.

Lähtöä edeltävänä päivänä olimme tiimissä juuri saaneet tiedon kahdesta isosta kiertotalouden opetuksen OKM-kärkihankkeesta, joten niiden tuoma varmuus siitä, että kiertotalouden oppiminen on tiimimme fokuksessa tulevinakin vuosina, selkeytti ajatuksia. Kaksi muuta konkreettista teemaa matkalla, olivat tuote palveluna eli (kiertotalouden) liiketoimintamallit sekä kiertotalous + avoin data, jossa myös olemme starttailleet.

Pääteema kaikkineen oli mennä katsomaan, millaisia kiertotalouskeskuksia Amsterdamissa on. Keskukset voivat tekemiemme selvitysten mukaan olla teollisia, yhteisöllisiä ja/tai virtuaalisia. Kävin kaiken tyyppisissä.

  • Yksi kohde /keskus oli “Cleantech playground and urban renewal project De Ceuvel”, joka on Amsterdamissa hiukan ydinkeskustan laitamilla oleva vanha telakka-alue, jossa on nyt aihepiirin startuppeja, kahvila, kokoustiloja jne.
  • Toinen keskus oli SDG-talo kaikkinen (SDG eli YK:n sustainable developmet goals) sekä erityisesti siellä toimiva Circle Economy osuuskunta. Se toimii yritysmuotoisesti yhdistäen yrityksiä ja toimijoita ja kehittäen kiertotaloutta erilaisten ohjelmien kautta. Circle Economy on osaltaan vähän kuin suomalaiset Sitra ja Demos Helsinki sekoitettuina. Heidän kanssaan olemme aiemmin tehneet tekstiilikierrätysyhteistyötä ja nyt tavoite on tehdä muutakin konkreettista yhteistyötä. Ajallisesti tämä sopii hyvin heidänkin kehityssuunnitelmiinsa. Ja vahvistivat sen näkemyksen, että kiertotalouden suhteen Suomessa tapahtuu paljon kiinnostavaa – aivan kuten Alankomaissakin .
  • Kolmas keskus on Amsterdamin kaupunki itsessään. Tapasin Sustainable Amsterdam -tiimiä ja opin paljon kaupungin kestävän kehityksen innovaatioista sekä haasteista. Hauskin kuvio heiltä oli “innovaatioturismi”. Joku siinä kiehtoo mieltä. Ajatus on siis tarjota paljon muutakin kuin perinteisiä technical visit matkoja. Innovaatioturismi on varmaankin jossain techical visitsien, hanketoiminnan ja kaupunkikehittämisen välimaastossa?

Erittäin antoisa matka kaikkineen ja yhteistyötä taatusti rakentuu kaupunkiemme & maidemme välille.

– Piia Nurmi, Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmän vetäjä, lehtori

 

Lisätietoja:

Circle Economy https://www.circle-economy.com/

De Ceuvel http://deceuvel.nl/en/

Sustainable Amsterdam http://sustainableamsterdam.com/

SDG https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs