Innovaatioalustaa luomassa

17.12.2017
Kuva: Martti Komulainen / Turun AMK

Kierrätysmuovien 3D‐tulostuksen sovelluslaboratorio oli Turun ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulu Arcadan ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteinen projekti, joka toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa tutkittiin kierrätysmuovien hyödynnettävyyttä 3D-tulostusmateriaalina ja siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia yritysten tarpeista lähtien. Hankkeessa tavoiteltiin konkreettisesti palveluiden ja tuotteiden lisäksi innovaatioalustan luomista.

Suomessa on muutaman vuoden ajan intensiivisesti ns. 6Aika-hankkeissa tutkittu avoimia innovaatioalustoja. Yleisellä tasolla avoin innovaatioalusta organisoi erilaisia avoimen innovaatioprosessin ja yhteiskehittämisen käytäntöjä arvon luomiseksi. Alustan omistaja ja/tai fasilitaattori ei välttämättä itse osallistu varsinaiseen ratkaisun tai sisällön tuottamiseen.

Liiketoiminnan näkökulmasta alusta on siis yksinkertaisimmillaan mikä tahansa toimintaympäristö, teknologia, järjestelmä, yritys, tuote tai palvelu, jonka kehittäminen ja/tai sisällön tuottaminen on systemaattisesti avattu ulkopuolisille kehittäjille ja arvonluonnille, ja jonka keskeisenä tavoitteena on alustan käyttäjien toisilleen tuottama hyöty ja osallistumisen luoma verkostovaikutus.

Kierrätys 3D-hankkeessa kehittyi määritelmän mukainen innovaatioalusta: se on yhteistyön kautta muodostunut toimintaympäristö, joka oli systemaattisesti avattu ulkopuolisille kehittäjille ja arvonluonnille. Tavoitteena oli alustan käyttäjien tuottama hyöty ja vahva verkosto ja nämä tavoitteet saavutettiin.

Avoin innovaatioalusta –oppaassa vielä tarkennetaan innovaatioalustan elementtejä:

 • Elementti 1: Pohjana on avoin innovaatiotoiminta, joka luo arvoa alustan ulkopuolelle. Toiminnoissa synnytetään yhdessä alustan käyttäjien kanssa uusia ratkaisuja, tuotteita, palveluita tai uutta liiketoimintaa tai testataan ja kehitetään niitä.
  • Tällainen muodostui Kierrätys 3D -hankkeessa heti hankkeen alussa, koska rahoitusinstrumentti (INKA EAKR) julkisrahoitteisena tutkimushankkeena kannusti tähän ja edellytti tätä
 • Elementti 2: Innovaatioalusta on ihmisten muodostama yhteisö, jonka kautta alusta kiinnittyy laajempaan toimijoiden ekosysteemiin. Alustalla toimiva yhteisö pyrkii vaihtelevissa rooleissa määrittelemään ja ratkaisemaan ongelmia. Alustoilla toimii usein sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijoita.
  • Tämä oli luontevasti mukana heti hankkeen alusta alkaen sekä rahoitusinstrumentin, että hankekumppaneiden laajan verkoston kautta
 • Elementti 3: Fyysinen ja/tai digitaalinen tila ja paikka, ja sen kytkeytyminen alueelliseen ja/tai kansainväliseen
  verkostoon, missä ongelmanratkaisuprosessi toteutuu ja yhteisö luo arvoa. Ympäristö voi olla pysyvä sijainti tai ”pysyvä pop-up -alusta” eli vakiintunut toimintakonsepti, jota hyödynnetään aina tarpeen mukaan.

  • Tällaisena toimi hankkeessa mm. #tehdas: #tehdas on Turun ammattikorkeakoulun teknologiateollisuuden kehitys- ja oppimisympäristö. #tehdas palvelee teknologiayrityksiä Varsinais-Suomessa hyödyntäen uusimpia suunnittelujärjestelmiä ja valmistusmenetelmiä. #tehdas kouluttaa teknologia-alan uusia asiantuntijoita yritysten kanssa toteuttavien kehitysprojektien avulla. #tehtaasta löytyy myös 3d-tulostamisen laboratorio, joka oli hyvä yhteistyön alusta hankkeessa